Autisme

Afdrukken
PDF

Bij autisme wordt vaak gesproken over stoornissen die passen binnen het ‘spectrum van autisme’. In DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mind disorders, 4e versie) worden de volgende stoornissen onderscheiden:

  • autistische stoornis
  • Rett-syndroom
  • desintegratieve stoornis van de kindertijd
  • PDD-NOS
  • Aspergersyndroom

Alle bovengenoemde stoornissen kunnen worden bedoeld als er gesproken wordt over ASS.
Het is duidelijk dat door de verscheidenheid aan autistische stoornissen de begeleiding van personen met een autismespectrumstoornis niet eenduidig, maar divers is.

 
Nieuwsflits

Stichting Autismesport, voor alle informatie over autisme en sport!

Autismesport